Η συνεχής επιστημονική εξέλιξη και τεχνολογική πρόοδος που συνδέονται με την προαγωγή των μεθόδων πρώιμης διάγνωσης και ορθής θεραπείας του καρκίνου του μαστού έχει κάνει περισσότερο από ποτέ απαραίτητη τη συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Στο Breast Cure προσφέρουμε τη δυνατότητα συνεκτίμησης των ασθενών από Χειρουργό  και από  Ακτινολόγο Μαστού.

Στον ίδιο χρόνο της επίσκεψης πραγματοποιείται εκτίμηση των απεικονιστικών εξετάσεων της ασθενούς, κλινική εξέταση και υπερηχοτομογραφική εξέταση όπου απαιτείται.

Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία  η περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος είναι δυνατή η άμεση διενέργεια βιοψίας ή παρακέντησης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Στην ιατρική ομάδα του breast cure συμμετέχει πλαστικός και επανορθωτικός χειρουργός  που μπορεί να παρέμβει στις ασθενείς που χρήζουν αποκατάστασης μετά από επέμβαση στον μαστό τους με προσέγγιση ανάλογη με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr