Επεμβάσεις Μαστού

Βιοψία δια Κόπτουσας Βελόνας

Με την τεχνική αυτή λαμβάνονται ολόκληρα ιστοτεμαχίδια από την ύποπτη περιοχή, κάτι που επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση του ιστολογικού τύπου της βλάβης καθώς και τον καθορισμό του βαθμού διαφοροποίησης, των ορμονικών υποδοχέων και άλλων παραμέτρων του όγκου.

Η βιοψία πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία μέσω μικρής τομής του δέρματος. Πρόκειται για εύκολη, ανώδυνη εξέταση, που εξασφαλίζει οριστική παθολογοανατομική διάγνωση με σπάνιες επιπλοκές την ήπια εκχύμωση ή και αιμάτωμα στον μαστό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr