Παθήσεις Μαστού

Παθήσεις Μαστού στην Τρίτη Ηλικία

Η ηλικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Μεγάλος αριθμός ασθενών εμφανίζουν τη νόσο σε προχωρημένη ηλικία. Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης της νόσου παραμένουν οι ίδιες και στην τρίτη ηλικία, με τη διαφορά ότι η θεραπεία οφείλει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπόψιν το προσδόκιμο επιβίωσης και τις συνυπάρχουσες παθήσεις της ασθενούς.

Χειρουργική θεραπεία στην Τρίτη Ηλικία: Η χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να προσφέρεται σε όλες τις ασθενείς, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον η γενική κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει την πραγματοποίησή της. Το είδος της επέμβασης που θα διενεργηθεί, βέβαια, θα εξαρτηθεί από το στάδιο της νόσου αλλά και το προσδόκιμο επιβίωσης της ασθενούς. Για παράδειγμα, μπορεί να παραληφθεί η χειρουργική σταδιοποίηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων (βιοψία λεμφαδένα φρουρού), ή να επιλεγεί διαφορετική επέμβαση μαστού (π.χ. ογκεκτομή), ανάλογα με τη γενικότερη κατάσταση της υγείας της ασθενούς και τη δυνατότητα να υποβληθεί μετεγχειρητικά σε επικουρικές θεραπείες.

Χημειοθεραπεία: Οι βασικές αρχές χορήγησης χημειοθεραπείας ισχύουν και στις ασθενείς προχωρημένης ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σοβαρά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας. Ανάλογα με τα συνυπάρχοντα νοσήματα, επιλέγονται τα αντίστοιχα χημειοθεραπευτικά σχήματα, ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος χωρίς να επιβαρύνεται η κατάσταση της ασθενούς.

Ακτινοθεραπεία: Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί και στις ηλικιωμένες ασθενείς με καρκίνο του μαστού, αν και η πιθανότητα τοπικής υποτροπής σε αυτές τις ασθενείς είναι γενικά μικρότερη. Ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών με μικρούς ή καλύτερης πρόγνωσης όγκους, η χορήγησή της μπορεί να παραληφθεί. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι οι νεότερης τεχνολογίας συσκευές ακτινοθεραπείας περιορίζουν την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών από τους πνεύμονες ή την καρδιά.

Ορμονοθεραπεία: Η ορμονοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια στις ηλικιωμένες ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Στις περισσότερες περιπτώσεις προτείνεται ένας αναστολέας αρωματάσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οστεοπενία ή οστεοπόρωση. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγηθεί ταμοξιφαίνη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού και επιβαρυμένη γενική κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει χειρουργική επέμβαση μπορεί να χορηγηθεί εξ αρχής ορμονοθεραπεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr