Η μελέτη AMAROS

Η μελέτη AMAROS σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας στη μασχάλη έναντι του χειρουργικού λεμφαδενικού καθαρισμού της, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μεγέθους <5 εκ που υποβλήθηκαν σε ογκεκτομή ή μαστεκτομή και είχαν θετική για κακοήθεια βιοψία λεμφαδένα φρουρού.

Στη μελέτη AMAROS συμμετείχαν 4823 ασθενείς σε εννιά Ευρωπαϊκές χώρες. Από αυτές, 1425 είχαν θετική για κακοήθεια βιοψία λεμφαδένα φρουρού και 744 υποβλήθηκαν σε λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης ενώ 681 σε μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία της μασχαλιαίας και υπερκλείδιας χώρας. Τα ποσοστά 5ετούς υποτροπής της νόσου στη μασχάλη και η επιβίωση των ασθενών ήταν συγκρίσιμα ανάμεσα στις δυο ομάδες. Επιπλέον, στην ομάδα του χειρουργικού λεμφαδενικού καθαρισμού εμφανίστηκαν περισσότερα περιστατικά λεμφοιδήματος σε σχέση με την ομάδα της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης AMAROS ανέδειξαν ότι τόσο ο χειρουργικός λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης όσο και η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχουν ικανοποιητικό και ισάξιο ογκολογικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του μαστού μεγέθους <5 εκατοστών και θετικούς λεμφαδένες φρουρούς. Η χρήση δε της μετεγχειρητικής ακτινοβολίας στις ασθενείς αυτές συνοδεύεται από λιγότερες επιπλοκές συγκριτικά με τον λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης.

Δείτε τη δημοσίευση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr