Η μελέτη Ζ0011 του ACOSOG

Η μελέτη Ζ0011 του ACOSOG (American College of Surgeons Oncology Group) δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες μελέτες, με σημαντική επιρροή στον τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Η μελέτη σχεδιάστηκε ώστε να αξιολογήσει τη χρησιμότητα του συμπληρωματικού λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού <5 εκ και διηθημένο φρουρό λεμφαδένα.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 891 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση διατήρησης του μαστού, είχαν 1–2 θετικούς λεμφαδένες φρουρούς  στη μασχάλη και τυχαιοποιήθηκαν ανάλογα με τη διενέργεια λεμφαδενικού καθαρισμού (445) ή όχι (446). Σχεδόν όλες οι ασθενείς έλαβαν κάποιο είδος συστηματικής θεραπείας και όλες υποβλήθηκαν σε ακτινοβόληση ολόκληρου του μαστού με εφαπτόμενα πεδία. Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν επιτράπηκε η ακτινοβόληση των επιχώριων λεμφαδένων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, η επιβίωση των ασθενών δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις δυο ομάδες ασθενών. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι ερευνητές συμπέραναν ότι η διενέργεια συμπληρωματικού λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης μπορεί να μην είναι απαραίτητη σε όλες τις ασθενείς που έχουν μέχρι δυο θετικούς λεμφαδένες φρουρούς και πρόκειται να λάβουν συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία) και μετεγχειρητική ακτινοβολία με εφαπτόμενα πεδία μετά από επέμβαση διατήρησης του μαστού για πρωτοπαθή καρκίνο του μαστού μεγέθους <5 εκ.

H συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μελέτες, καθώς αλλάζει την εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα πρακτική διενέργειας λεμφαδενικού καθαρισμού σε όλες τις ασθενείς που κατά τη βιοψία λεμφαδένα φρουρού προκύπτει θετικός λεμφαδένας

Δείτε τη δημοσίευση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr