Πρόληψη

Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών (ή Mαγνητική Mαστογραφία) είναι μία σχετικά νέα, ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδος για την απεικονιστική μελέτη των μαστών.  Με τη μαγνητική μαστογραφία μπορούμε να μελετήσουμε τόσο τη μορφολογία όσο και τη συμπεριφορά των βλαβών του μαστού σε σχέση με την πρόσληψη και απομάκρυνση σκιαγραφικής ουσίας.

Αν και η ευαισθησία της εξέτασης είναι ιδιαίτερα υψηλή και μπορεί να ανιχνεύσει βλάβες πολύ μικρού μεγέθους, ακόμα και μικρότερες των 5 χιλιοστών, η ειδικότητά της δεν είναι πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να  εμφανίζει αυξημένο αριθμό ύποπτων ευρημάτων, που οδηγούν σε περιττές βιοψίες ή και χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρόλα αυτά, η μαγνητική μαστογραφία αποδεικνύεται πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο σε περιπτώσεις:

  • Αντικρουόμενων αποτελεσμάτων κατά την κλινική εξέταση, τη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα
  • Ύπαρξης ενθεμάτων και πιθανής ρήξης αυτών (διαρροή σιλικόνης)
  • Διερεύνησης πολυεστιακού ή πολυκεντρικού καρκίνου
  • Παρακολούθησης γυναικών με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό ή διαγνωσμένες μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2
  • Υποτροπής του καρκίνου του μαστού

Επίσης, με τη βοήθεια της μαγνητικής μαστογραφίας, μπορεί να γίνει και κατευθυνόμενη βιοψία βλαβών οι οποίες δεν απεικονίζονται στη μαστογραφία ή τον υπέρηχο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr