Πρόληψη

Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία – Τομοσύνθεση

Η μαστογραφία είναι η πλέον καθιερωμένη μέθοδος προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening) των γυναικών. Είναι η μέθοδος αναφοράς όσον αφορά τις παθήσεις του μαστού και χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.

Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής η ψηφιακή μαστογραφία, καθώς παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως η καλύτερη ανάδειξη των αλλοιώσεων του μαστού και ειδικά των μικροαποτιτανώσεων και η χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

Η προληπτική μαστογραφία είναι δύο θέσεων στον κάθε μαστό (Face και Profile) και συστήνεται να γίνεται καλύτερα την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου. Την περίοδο εκείνη ο μαστός είναι σχετικά ήρεμος και  απαλλαγμένος από το οίδημα που δημιουργείται από τις διακυμάνσεις των ορμονών του αναπαραγωγικού κύκλου.

Νεότερη εξέλιξη της ψηφιακής μαστογραφίας είναι η ψηφιακή 3D τομοσύνθεση. Κατά την εξέταση αυτή λαμβάνεται ένας αριθμός εικόνων λεπτών τομών του μαστού από διαφορετικές γωνίες, και ακολουθεί τρισδιάστατη ανασύνθεση των εικόνων αυτών. Έτσι επιτυγχάνεται απεικόνιση με καλύτερη ευκρίνεια και αναδεικνύονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι δομές του μαστού.

Η ανάγκη μίας ενιαίας παγκόσμιας περιγραφής των μαστογραφικών ευρημάτων οδήγησε στην κατηγοριοποίηση αυτών σύμφωνα με την πιθανότητα παρουσίας ή όχι κακοήθειας. Έτσι δημιουργήθηκε ένα είδος περιγραφικού λεξικού μαστογραφικών γνωματεύσεων – το BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data System).

 

BI-RADS Χαρακτηριστικά Πιθανότητα κακοήθειας
Κατηγορία 0 Ανεπαρκής χαρακτηρισμός ευρημάτων

(Απαιτείται πρόσθετος απεικονιστικός έλεγχος)

Κατηγορία 1 Μαστογραφία αρνητική

(Δεν υπάρχουν ευρήματα)

0
Κατηγορία 2 Υπάρχουν καλοήθη ευρήματα

(Επίσης συνιστάται ο ετήσιος επανέλεγχος)

0
Κατηγορία 3 Υπάρχουν πιθανώς καλοήθη ευρήματα

(Συνιστάται επανέλεγχος μετά 3-6 μήνες ή βιοψία)

<2%
Κατηγορία 4 Υπάρχει ύποπτο εύρημα

(Απαιτείται βιοψία)

2-95%
Κατηγορία 4 Α Περιλαμβάνει ευρήματα με

μικρή πιθανότητα κακοήθειας

2-10%
Κατηγορία 4 Β Περιλαμβάνει ευρήματα με

ενδιάμεση πιθανότητα κακοήθειας

10-50%
Κατηγορία 4 C Περιλαμβάνει ευρήματα με

μεγαλύτερη πιθανότητα κακοήθειας

50-95%
Κατηγορία 5 Περιλαμβάνει ευρήματα με

εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα κακοήθειας

>95%
Κατηγορία 6 Έχει γίνει γνωστή βιοψία και υπάρχει

επιβεβαιωμένη κακοήθεια

100%

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr