Παθήσεις Μαστού

Προκαρκινικές Αλλοιώσεις Μαστού

Άτυπη Επιθηλιακή Υπερπλασία των Πόρων (ADH)

Η Άτυπη Επιθηλιακή Υπερπλασία είναι μια καλοήθης πάθηση του μαστού και συνήθως αφορά μια μη ψηλαφητή, αλλά μαστογραφικά ορατή αλλοίωση. Εμφανίζεται συνήθως ως διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαζικού αδένα ή ως συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις. Παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται στις καλοήθεις βλάβες, αυξάνει σημαντικά (έως και 4 φορές) τον κίνδυνο ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου του μαστού.

Η διάγνωση της άτυπης επιθηλιακής υπερπλασίας γίνεται ιστολογικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις και αν έχει προηγηθεί διαδερμική (με βελόνη) βιοψία, απαιτείται ευρύτερη χειρουργική εκτομή της περιοχής της βλάβης, με σκοπό τον αποκλεισμό συνυπάρχουσας κακοήθειας και τον περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου στο μέλλον.

Λοβιακή Νεοπλασία – In situ Λοβιακό Καρκίνωμα (LCIS)

Η λοβιακή νεοπλασία εμφανίζεται κατά κύριο λόγο ως μη ψηλαφητή μαστογραφική αλλοίωση και σπανιότερα ως ψηλαφητή μάζα. Περιλαμβάνει δυο ιστολογικές οντότητες, την άτυπη λοβιακή υπερπλασία (Atypical Lobular Hyperplasia, ALH) και το λοβιακό καρκίνωμα in situ (Lobular Carcinoma In Situ – LCIS). Και οι δύο αυτές οντότητες δεν θεωρούνται μορφές καρκίνου, αλλά παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου που μπορεί να είναι είτε λοβιακός είτε πορογενής. Στις περιπτώσεις αυτές ο δια βίου κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού μπορεί να αυξάνεται έως και 20%.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της λοβιακής νεοπλασίας πρέπει να εξατομικεύεται στην κάθε ασθενή, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένα ποσοστά πολυεστιακότητας και αμφοτερόπλευρης εντόπισης. Οι δυνατότητες παρέμβασης ποικίλλουν από την απλή τακτική παρακολούθηση της ασθενούς και τη χορήγηση προφυλακτικής ορμονοθεραπείας έως ευρείες χειρουργικές επεμβάσεις, που μπορεί να φτάνουν έως και την προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή. 

Ακτινωτή ουλή

Η ακτινωτή ουλή ανήκει στην ομάδα των σκληρυντικών αλλοιώσεων του μαστού. Ονομάζεται έτσι λόγω της μαστογραφικής της εικόνας, που μοιάζει με ουλή, καθώς φέρει ακτινωτές προσεκβολές, που δυσκολεύουν τη διαφοροδιάγνωσή της από τον καρκίνο του μαστού.

Η ύπαρξη ακτινωτής ουλής στη μαστογραφία απαιτεί διερεύνηση με βιοψία προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης διηθητικού καρκίνου. Η βιοψία αυτή συνήθως γίνεται χειρουργικά, με στόχο την αφαίρεση ολόκληρης της ύποπτης περιοχής και τον περιορισμό τoυ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr