Επεμβάσεις Μαστού

Στερεοτακτική βιοψία μαστού

 Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε δυναμικά η στερεοτακτική βιοψία, ως μέθοδος βιοψίας των μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων. Η βιοψία αυτή, περισσότερο γνωστή ως μέθοδος Mammotome®, πραγματοποιείται με ένα σύστημα στερεοταξίας που επιτρέπει τον ακριβή τρισδιάστατο εντοπισμό της βλάβης του μαστού και μια συσκευή λήψης ιστού που λειτουργεί με αναρρόφηση και επιτρέπει την αφαίρεση μεγάλου αριθμού ιστοτεμαχίων από την ύποπτη περιοχή.  Η μέθοδος γίνεται υπό τοπική αναισθησία δια μέσου μικρής τομής στο δέρμα και με ευρεία κόπτουσα βελόνα (8 ή 11 gauge), η οποία  λαμβάνει  τα δείγματα χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής είσοδος και έξοδος αυτής. Η βιοψία αυτή γίνεται πιο εύκολα με την ασθενή σε πρηνή θέση πάνω σε ειδικό στερεοτακτικό τραπέζι στο οποίο προσαρμόζεται η συσκευή λήψης ιστού.

Η πιο σύγχρονη τεχνική στερεοτακτικής βιοψίας είναι με τη χρήση της τεχνολογίας των ραδιοσυχνοτήτων (Breast Lesion Excision System – BLES®), όπου είναι δυνατή η λήψη πολύ μεγαλύτερου και ακέραιου ιστοτεμαχίου από την υπό εξέταση περιοχή, πράγμα που διευκολύνει την παθολογοανατομική εξέταση και περιορίζει στο ελάχιστο την πιθανότητα υποεκτίμησης της βλάβης. Πιο συγκεκριμένα, μόλις η βλάβη εντοπισθεί στερεοτακτικά στον μαστό, το συρμάτινο καλάθι την περικυκλώνει και με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων την αποκόπτει και την αφαιρεί εξασφαλίζοντας επίσης καλή αιμόσταση.

Στο πέρας κάθε στερεοτακτικής βιοψίας, τοποθετείται στη δημιουργούμενη κοιλότητα μεταλλικός σημαντήρας (clip). Έτσι, στην περίπτωση που η βλάβη αφαιρεθεί πλήρως και αποδειχθεί κακοήθεια,  είναι δυνατός ο εντοπισμός μαστογραφικά της πάσχουσας περιοχής, η σήμανσή της με συρμάτινο οδηγό και ο περαιτέρω χειρουργικός θεραπευτικός χειρισμός. Η βιοψία διενεργείται υπό τοπική αναισθησία, διαρκεί περίπου 30 λεπτά, δεν απαιτείται συρραφή του τραύματος ενώ μετά το πέρας της η ασθενής επιστρέφει με ασφάλεια στο σπίτι της.

Οι περιορισμοί εφαρμογής της στερεοτακτικής βιοψίας περιλαμβάνουν βλάβες που βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια του δέρματος ή στο θωρακικό τοίχωμα  οπότε και μπορεί να χρειαστεί ανοιχτή χειρουργική βιοψία.

Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής βιοψίας συνοπτικά είναι:

  • Πολύ μικρή ουλή δέρματος
  • Μικρή διάρκεια
  • Γρήγορη ανάρρωση, η ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές δραστηριότητές της εντός 24 ωρών
  • Ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση της βελόνας βιοψίας στη βλάβη με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων
  • Πιθανότητα πλήρους αφαίρεσης της ύποπτης βλάβης εάν το μέγεθός της είναι μικρό
  • Αποφυγή χειρουργικής επέμβασης εάν η βιοψία είναι αρνητική
  • Σωστό σχεδιασμός του χειρουργείου και πλήρης ενημέρωση της ασθενούς εάν η βιοψία είναι θετική για κακοήθεια
  • Χαμηλό κόστος

Αν και έως σήμερα το σύστημα BLES βρίσκει εφαρμογή μόνο στη βιοψία των μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων, με βάση τα αποτελέσματα νεότερων μεγάλων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντική θεραπευτική χρήση της μεθόδου ειδικά σε βλάβες υψηλού κινδύνου ανάπτυξης κακοήθειας όπως η άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr