Πρόληψη

Υπερηχογράφημα Μαστών

Υπερηχογράφημα μαστών – Ελαστογραφία

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μια εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη και χωρίς ακτινοβολία εξέταση που δίνει πολύτιμες πληροφορίες και βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ο ρόλος της υπερηχοτομογραφίας στη διαγνωστική διερεύνηση των αλλοιώσεων του μαστού έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει όμως συμπληρωματικός και δεν υποκαθιστά τη μαστογραφία στην ανίχνευση των βλαβών του μαστού και ιδίως του πρώιμου καρκίνου.

Το υπερηχογράφημα των μαστών είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εξέταση πυκνών μαστών, όπως συνήθως παρατηρείται στις νέες γυναίκες. Επίσης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον χαρακτηρισμό των αλλοιώσεων του μαστού σε κυστικές ή συμπαγείς. Δίνει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη μορφολογία, το μέγεθος και την αγγείωση των διαφόρων αλλοιώσεων.

Τα νεότερα μηχανήματα υπερήχων παρέχουν επίσης τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης (3D), που βοηθά στη διαφοροδιάγνωση πιθανών ευρημάτων. Με τη βοήθεια των υπερήχων, είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κατευθυνόμενων βιοψιών σε ύποπτες αλλοιώσεις του μαστού.

Νεότερη μέθοδος που έρχεται να ενισχύσει τη διαφορική διάγνωση των καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων με τη χρήση υπερήχων, είναι η ελαστογραφία. Η ελαστογραφία δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας βλάβης με βάση την ελαστικότητά της και βοηθά στην ταξινόμησή της ως καλοήθης ή κακοήθης. Οι κακοήθεις βλάβες εμφανίζουν συνήθως αυξημένη σκληρότητα σε σχέση με τις καλοήθεις και απεικονίζονται με διαφορετικό χρωματισμό στην ελαστογραφία.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι T.K 11523

info@breastcure.gr